Jaký je váš názor na zavedení školného na vysokých školách?