Novinky - 7. května 2001

Léto se nám pomalu ale jistě blíží a s ním i další zkouškové období. Je to ale stejně děs, co jsem na vysoké škole, tak už se netěším ani na Vánoce, ani na letní prázdniny... :-(

Dne 26. dubna se v motolské velké posluchárně konalo Setkání akademické obce. Náhodou jsem se této akce zúčastnil i já a něco málo postřehů bych rád zmínil.

Hned z počátku nám byl představen ředitel FN Motol, pan Ludvík. Jeho jsem do té doby vůbec neznal a jediné, co jsem o něm slyšel bylo to, že prý chce z fakultní nemocnice vyštípat fakultu. :-) Ale asi tak úplně pravda to nebude. Po představení pan děkan nastínil vize do budoucna (jaké kliniky by fakulta ráda zprovoznila). V zápětí se ujal slova pan ředitel - a ten výčet zkrouhnul asi na jednu kliniku. Ukázkový to střet vědeckého a ekonomického úhlu pohledu. :-) Ale vážně - fakultní nemocnice má prý v nadcházející době procházet rozsáhlými rekonstrukcemi a už tak by byl problém některé nové kliniky umístit. Natož pak když se bude rekonstruovat. No možná, že po rekonstrukci by se o něčem dalším dalo uvažovat (pokud zbude a bude za co).

Ke slovu se dostali i jednotliví proděkani (a proděkanky - tedy vlastně jen jedna, druhá měla jiné povinnosti a slova se za ní ujal jeden z proděkanů). Dozvěděli jsme se o pár plánovaných změnách v curriculu. Co si teď z hlavy pamatuji - zimní sportovní kurz bude už v prvním ročníku a letní sportovní kurz bude až ve druhém ročníku. Dále se pak řešili nějaké problémy s předměty ve vyšších ročnících - tady se omlouvám, ale nepociťuji to pro sebe jako takovou prioritu, tak jsem to tak přesně nesledoval (snad šlo o interní propedeutiku). Více informací určitě naleznete (nalezneme :o) v Karolínce, v Pelikánovi a dalších tiskovinách (tak mně napadá, naše fakulta těch médií zase tolik nemá, že? :o).

Další a neméně zajímavou záležitostí bylo vystoupení jednoho pána z Ministerstvo zdravotnictví (teď nedávno jsem zase listoval Orwellovou knihou 1984 a následně viděl i film - a jak tak o tom uvažuju, termín "Ministerstvo zdravotnictví" je asi podobný paradox jako "Ministerstvo pravdy" nebo "Ministerstvo lásky" - no zabývá se přece hlavně péčí o nemocné, nebo ne? :o). O co šlo - na ministerstvu připravili zajímavý návrh zákona. Jeho platnost už je vlastně jen otázkou času - takže snad už příští rok. O tomto návrhu nás výše zmíněný pán ve stručnosti informoval. Co je jeho náplní? Mimo jiné další vzdělávání lékařů. Ve stručnosti - už nebudou dvě atestace, ale jen jedna. Teď možná někdo křičí hurá - jenže... Zatímco dříve jste první atestaci mohli získat po třech letech, tak teď tu první (a poslední) můžete získat až po 6 letech. Pokud budete navíc chtít zároveň studovat postgraduálně, můžete mít atestaci po 8 letech (polovina doby PGS se Vám započítá do přípravy na atestaci). Důsledky? Nástupní plat lékaře po škole je podle tarifu 7 200 Kč. Bez atestace jste nic...

Nejhorší vize - jen si to představte - je Vám 30 let, máte vysokoškolský diplom (vlastně z jedné z nejnáročnějších vysokých škol vůbec) a berete 7 200 měsíčně. Medicínu snad nikdo nedělá pro peníze a o tom, že začínající lékaři to nemají jednoduché se obecně ví - a měli by to vědět i všichni ti, kdo se o studium na medicíně ucházejí. Otázka ale je, za kolik se v dnešní době dá důstojně žít. A budou-li mladí lékaři chtít mít třeba rodinu, tak co? Za co jí zabezpečí? Situace mladých rodin je i dnes leckdy dost na pováženou. Vydělat si na byt? Pche... Na auto? Normální rodiny aby na to vydělávaly celý život, natož pak lékaři...

Nejsme v tom sami - například učitelé si více než jiné profese shánějí vedlejší zaměstnání, aby vůbec uživili rodiny. Ale dá se dělat medicína a ještě k tomu něco jiného? Zkusím otázku lépe formulovat - dá se dělat kvalitní medicína a ještě zároveň něco jiného?

Myslím si, že tenhle stát by si měl těchto profesí (lékaři, učitelé) daleko více vážit. Schopní lidé po ukončení studií radši půjdou do ciziny nebo do jiných profesí. Odliv mozků. Není to škoda? Místo aby se zvětšila podpora státu zdravotnictví, školství a vědě, peníze se nalévají do bezedných chřtánů bank a krachujících podniků...

Samozřejmě hned když onen člověk z ministerstva skončil, sesypala se na něj kupa dotazů. A všechno toto bylo předhozeno... Odpovědí jsme moc nedostali. Prý když se tento návrh zákona připravoval, byli přizváni i zástupci akademických senátů lékařských fakult. To ale přítomní členové akademického senátu ihned zpochybnili. Tak tedy nevím...

A přístup našeho děkana? On má prý na starost hlavně udržení fakulty v chodu. Tohle je prý věc studentů... Svým způsobem je to i pravda - ale kdo představuje větší autoritu? Vedení fakulty, nebo anonymní mrak studentů? Mají vůbec studenti šanci něco ovlivnit?

Dámy a pánové - nic jiného nám ale nezbývá - ale asi se budeme muset pustit do boje. Do boje za svoji budoucnost. Na stránkách novin, na setkáních senátu (jestli to k něčemu bude), se stany před Úřadem vlády... Studenti, hurá na barikády! :o)

Ale opět trochu vážněji - pro mně je tohle přeci jenom ještě vzdálenější budoucnost, ale cítím, že by se tyto problémy nějak řešit měly - a že by se o nich aspoň mělo začít trochu více mluvit. Budiž tohle jedna z prvních kapek. Kapka ke kapce - a jednou z nich bude moře (nebo aspoň takové menší Slapy :-).

A teď už rychle ke konci - měly by tu už být zkouškové otázky na fyziologii a biochemii. Také jste si jistě mohli povšimnout menší změny designu. Snad se Vám bude líbit. :-) Logo jsem musel překreslit znovu. Trochu jsem to netrefil, asi je v něm víc krve...

MaT