Novinky - 30. října 2001 (II)

Tak jsem si při čekání na patologii řekl, že bych se mohl konečně podívat do přemístěné počítačové učebny Ústavu lékařské informatiky. Podle plánku by neměl problém být to najít, opravdu jsem to také našel. Až najdete tu správnou budovu (opravdu je to za dětskou psychiatrií), obejděte jí (nelekněte se, žádný chodník) a až vlezete dovnitř, půjdete na konec chodby. Jinak do učebny se zouvá, mají tu kobereček a venku hrozí spousta bláta...

A když už dělám ten update, tak jeden zajímavý odkaz pro třeťáky - je to pracovní text z interní propedeutiky. Kdybyste ho už třeba nenašli sami...

http://www.lf2.cuni.cz/projekty/interna/index.htm