Projekt informačního servisu o otázkách globálního zdravotnictví pro studenty 2. LF

Vedle klasického studia medicíny na 2. lékařské fakultě by se mohlo zdát, že malinko chybí studentům více informací z problematiky zdraví a zdravotnictví z pohledu globálního, jen málo se vede diskusí ohledně nejnovějších problémů v této oblasti. Z tohoto důvodu přicházíme s určitými nápady a v některých oblastech i přímo s konkrétními návrhy, jak tento stav alespoň částečně změnit. Pro realizaci tohoto projektu by stačila jen nástěnka, která by měla obsahovat následující součásti.

První z oblastí, jimiž by se materiály na nástěnce umístěné zabývaly, by byla Světová zdravotnická organizace. Kromě některých základních dokumentů, které přijala WHO, by tam měly být také aktuality z dění z této organizace. Kromě samotné WHO bychom umísťovali i některé aktuality z dění v OSN, které bezprostředně souvisí s posláním informací na nástěnce umístěných (jako příklad se nabízí nedávno proběhlá konference o AIDS).

Druhou součástí nástěnky by byly pozvánky na diskuse Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), což je nevládní nezisková organizace, která sdružuje studenty se zájmem o mezinárodní dění a která kromě pořádání Pražského modelu Spojených národů organizuje také diskuse pro veřejnost se zajímavými hosty z domova i ze zahraničí. Ač je mnoho z těchto diskusí určeno spíše pro studenty jiných oborů než medicíny, někteří z hostů by mohli být zajímaví také pro studenty naší fakulty (jako příklad uvedeme setkání se Světlanou Brož, vnučkou Josipa Brože Tita, která působí v Bělehradě jako kardioložka a byla v Praze představit svoji knihu „Dobří lidé v dobách zla“). Do budoucna by mohlo být také několik zajímavých diskusí s hosty Fora 2001, mnozí z nich by dle našeho názoru mohli oslovit i studenty na 2. lékařské fakultě.

Třetí oblastí, o které by materiály umístěné na zástěnce zevrubně informovaly, by měla být ještě jednou Světová zdravotnická organizace, tentokrát se však jedná o nový výbor Pražského modelu Spojených národů, vzdělávacího projektu pro středoškolské studenty, který byl v předminulém ročníku pořádán pod záštitou prezidenta České republiky Václava Havla. Tato „modelová“ Světová zdravotnická organizace vychází z jednání svého skutečného vzoru a předpokládáme, že v řadách středoškolských studentů zasedajících v jejím jednacím orgánu by se mohli nacházet i budoucí studenti naší fakulty. Tato středoškolská Světová zdravotnická organizace by se měla pořádat ve spolupráci s Doc. MUDr. Alenou Petrákovou, zmocněncem WHO pro Českou republiku.

Posledním a zároveň v budoucnu snad nejdůležitějším posláním informační nástěnky by měly být pozvánky na diskuse, které by měly za cíl seznámit především studenty naší fakulty s aktuálními zdravotnickými problémy současného světa. Tyto diskuse by se konaly přímo na naší fakultě. Pro tyto diskuse se nabízí množství hostů především ze dvou míst. Tím prvním jsou vyučující přednášející na naší fakultě. V těchto diskusích bychom se však chtěli více zaměřit na oblasti, o kterých se nemluví na běžných přednáškách těchto zaměstnanců naší fakulty, ale, jak už bylo několikrát naznačeno, na ožehavé globální problémy zdravotnictví a politiky prosazování zdraví pro všechny. Druhou skupinou potenciálních hostů diskusí by byli lidé z nejrůznějších míst, kteří však mají o případných zvolených tématech rozsáhlé informace. V tomto případě plánujeme oslovit například Doc. MUDr. Alenu Petrákovou, která je tím nejpovolanějším člověkem v otázce aktivit Světové zdravotnické rganizace, dále Ing. Pavla Škodu, stálého představitele České republiky při Organizaci pro výživu a zemědělství. Zde bychom se zaměřili na problematiku zdraví v souvislosti s potravinami a výživou a také na základní informace o World Food Program.

O možnostech studentů naší fakulty uplatnit se jako dobrovolník v projektu United Nations Volunteers nebo v misích OBSE by mohla promluvit Ing. Vladislava Šplíchalová Csc., která má tento program na starosti. V rámci těchto projektů se velmi dobře uplatňují také odborníci se zdravotnickým vzděláním. Vedle těchto osob se nabízejí samozřejmě i další, jejich případné pozvání by bylo podmíněno úspěchem úvodních diskusí.

V předchozím textu byly shrnuty veškeré náležitosti, které by tento projekt obnášel. Všechny potřeby pro úspěšný rozjezd tohoto pokusu informačního servisu by skutečně pokryla jen nástěnka pro prezentaci všeho výše zmíněného a také podpora fakulty při zařizování těchto věcí včetně záležitostí při přípravě diskusí.

Šárka Cihelková (Sarka.Cihelkova@centrum.cz)
Tomáš Tvaroh (Tomas.Tvaroh@seznam.cz)