Novinky - 15. února 2002

Dnes pro vás mám jednu zajímavou pozvánku...


Asociace pro mezinárodní otázky

www.amo.cz

si Vás dovoluje pozvat na diskusi na téma

Perspektivy boje proti AIDS

úvodní slovo přednesou a Vaše otázky zodpoví
RNDr. Marie Bručková, CSc.
HIV/AIDS - epidemiologie, diagnostika - Státní zdravotnický ústav
Petr Jelínek
student FF UK oboru historie, politologie a afrikanistiky
dobrovolník programu prevence AIDS v Mozambiku
MUDr. Noel N. Lehoko
velvyslanec Jihoafrické republiky v České republice

Místo a čas konání:
21. února 2002 v 16.00 hodin
ve Velké posluchárně, 2. LF UK, areál FN Motol

Blížší informace poskytne Šárka Cihelková
Telefon: 0604 / 648 462, e-mail: sarka.cihelkova@amo.cz
Za spolupráci děkujeme 2. lékařské fakultě UK.