Novinky - 10. června 2002

A opět jedna pozvánka...


Projekt Svět zdraví a zdravotnictví
a
Asociace pro mezinárodní otázky

www.amo.cz

si Vás dovolují pozvat k diskusi na téma

HIV a lidská práva

úvodní slovo přednesou a Vaše otázky zodpoví
Doc. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
přednosta I. chirurgické kliniky dospělých FN Motol
Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.
vedoucí lékařka AIDS centra FN Bulovka,
předsedkyně Pracovní skupiny pro HIV/AIDS problematiku v ČR
MUDr. Jan Jařab
Zmocněnec vlády ČR pro lidská práva
MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc.
Státní zdravotní ústav, manažer českého národního programu UNAIDS

Místo a čas konání:
11. června 2002 v 16.00
ve Velké posluchárně, 2. LF UK, areál FN Motol

Blížší informace poskytne Šárka Cihelková
Telefon: 0604 / 648 462, e-mail: sarka.cihelkova@amo.cz
Za spolupráci děkujeme 2. lékařské fakultě UK a Státnímu zdravotnímu ústavu.