Novinky - 17. listopadu 2002

Po letní pauze jsou tu opět diskuse v rámci projektu Svět zdraví a zdravotnictví. A tady máte pozvánku na jednu z nich...


Projekt Svět zdraví a zdravotnictví
a
Asociace pro mezinárodní otázky

www.amo.cz

si Vás dovolují pozvat k diskusi na téma

Cizinci na území ČR
a problematika HIV/AIDS

úvodní slovo přednesou a Vaše otázky zodpoví
RNDr. Marie Brůčková, CSc.
Státní zdravotní ústav
Julie Pikalová - Hernandézová
Organizace pro pomoc uprchlíkům

Místo a čas konání:
27. listopadu 2002 v 16.00
ve Velké posluchárně, 2. LF UK, areál FN Motol

Blížší informace poskytne Šárka Cihelková
Telefon: 604 648 462, e-mail: sarka.cihelkova@amo.cz
Za spolupráci děkujeme 2. lékařské fakultě UK a Státnímu zdravotnímu ústavu.


A abych nezapomněl - víte, co to dnes máme za svátek? Nezapomínejme na to...

A úplně na závěr - množí se dotazy, jestli 2. lékařská fakulta bude mít ve čtvrtek a v pátek volno, kvůli slezině Severoatlantické aliance, která se v ony dny v Praze koná. Bohužel... Proč tomu tak není, když snad všechny ostatní pražské fakulty volno mají, mi není úplně jasné. Asi jde o obecný trend naší fakulty - když už jinde prázdniny jsou, tak to prostě neznamená, že u nás musí být taky. Nuže dobrá, aspoň se tak nenabourá výuka - já to chápu - ale v tomhle případě bych se asi rozhodl jinak - dost studentů si to volno udělá tak jako tak, prostě odmítají do Prahy vůbec jezdit, prý se bojí a podobně. A i já se docela bojím dopravní situace v Praze - ano, když budete jezdit mezi Kajetánkou a Motolem, asi si ničeho nevšimnete, ale vedení fakulty by si mělo uvědomit, že ne všichni studenti 2. LF bydlí na Kajetánce... Nejhorší vize je, že do Motola místo v osm dorazím třeba v deset a tam mi pak někdo řekne, že pro tři lidi, co tedy nakonec dorazili, ani žádná výuka nemá cenu... Uvidíme, jak to dopadne.