Novinky - 14. dubna 2003

A opět jedna pozvánka:


Asociace pro mezinárodní otázky

www.amo.cz

si Vás dovoluje pozvat k diskusi na téma

Epidemiologická situace
u tuberkulózy v Evropě

úvodní slovo přednesou a Vaše otázky zodpoví

MUDr. Marta Havelková, CSc.,
Státní zdravotní ústav
vedoucí Odborné skupiny mykobakteriálních infekcí
vedoucí Národní referenční laboratoře pro mykobakterie

MUDr. Romana Davidová
vedoucí lékařka oddělení Plicní kliniky 2. LF UK ve FN Motol

Místo a čas konání:
24. dubna 2003 v 16.00
ve Malé pravé posluchárně, 2. LF UK, areál FN Motol

Blížší informace poskytne Šárka Cihelková
Telefon: 608 552 084, e-mail: sarka.cihelkova@amo.cz

Za spolupráci děkujeme 2. lékařské fakultě UK.