Novinky - 8. září 2004

Tak se ke mně dostala informace, že z Plzeňské se vystěhovává Ústav biologie a lékařské genetiky a v jeho prostorech bude Ústav biofyziky - který prakticky kompletně lehnul popelem. Biologie tedy bude nahoře v budově fakultní nemocnice (kde už stejně některé části ústavu byly dřív). Výuka by neměla být narušena, takže 4. října ať jste všichni ve škole, žádné prodlužování prázdnin. :-)