Novinky - 15. listopadu 2005

A je to tu. Moje alma mater (i když teď už bývalá) má nového děkana. No a to už jsem vlastně řekl skoro vše - vezmeme-li v potaz, že se vybíralo ze dvou kandidátek a jednoho kandidáta. :-)

Gratuluji tedy tímto panu docentovi Ondřejovi Hrušákovi k nové funkci a přeji mu hodně úspěchů i trpělivosti při překonávání všech nástrah, které tato pozice obnáší...