Plán výuky reprodukční medicíny

V příštím týdne na 2. LF proběhne výuka povinně volitelného předmětu Reprodukční medicína a reprodukční genetika. Zde se můžete podívat na poslední verzi programu.

Plán výuky povinně volitelného předmětu Reprodukční medicína a reprodukční genetika v roce 2007

Pondělí 14. května 2007 13.30–17.30 (posluchárna SP1)
13.30–14.30Specializované genetické poradenství pro poruchy reprodukce (MUDr. Šárka Vilímová)
14.30–16.30Přehled metod klinické embryologie, zajištění inseminace, kryoprezervace gamet a embryí (MUDr. Šárka Vilímová)
16.30–17.30Návštěva reprodukční medicíny a genetiky (MUDr. Šárka Vilímová)
Úterý 15. května 2007 13.30–17.30 (posluchárna SP1)
13.30–15.30Gynekologické příčiny poruch reprodukce, gynekologická vyšetření, ultrazvuková diagnostika, hysteroskopie, základy hormonální stimulace v asistované reprodukci, odběry oocytů a transfer embryií do dělohy, péče o ženy po IVF, komplikace IVF (OHSS), problematika PCOS, endometriózy, reprodukce u onkologických pacientů (MUDr. Martin Hrehorčák, MUDr. Peter Feldmar)
15.30–16.30Imunologická problematika poruch reprodukce (RNDr. Dana Nováková)
16.30–17.30Návštěva reprodukční medicíny a genetiky (MUDr. Šárka Vilímová)
Středa 16. května 2007 – rektorský den
Čtvrtek 17. května 2007 13.30–17.30 (posluchárna SP2)
13.30–15.30Andrologie – přehled základních fyziologickách poznatků a laboratorních vyšetření (MUDr. Jan Diblík, PhD.)
15.30–16.30Klinicko-genetická vyšetření a péče o muže s poruchami reprodukce (Doc. MUDr. Milan Macek sr., CSc.)
16.30–17.30Poruchy hormonálních receptorů a genetické poruchy reprodukce u mužů a žen (Doc. MUDr. Milan Macek, CSc.)
Pátek 18. května 2007 13.30–17.30 (posluchárna SP2)
13.30–14.30Využití molekulární diagnostiky u poruch reprodukce – detekce mutací cystické fibrózy, trombofilní mutace, mikrodelece/nanodelece chromozomu Y (MUDr. Monika Koudová, Doc. MUDr. Milan Macek, CSc.)
14.30–15.30Preimplantační diagnostika gamet, polárních tělísek a blastomér k prevenci chromozomálních aberací a monogenních chorob (MUDr. Jan Diblík, PhD., Doc. MUDr. Milan Macek, CSc.)
15.30–16.30Péče o ženy v I. trimestru, screening geneticky rizikových gravidit, principy prenatální diagnostiky (Doc. MUDr. Milan Macek, CSc.)
16.30–17.00Etické a právní problémy (Doc. MUDr. Milan Macek, CSc.)
17.00–17.30Závěrečná diskuze, zápočet (Doc. MUDr. Milan Macek, CSc.)

9. května 2007, změny vyhrazeny
Doc. MUDr. Milan Macek, CSc.