Pozvánka na adventní koncert

Pozvánka (náhled)

Dovolte mi vás jménem studentského spolku 2. lékařské fakulty UK Laterna medica pozvat na adventní koncert, který se koná 3. prosince 2007 v Kostele sv. Martina ve zdi (Martinská ulice, Praha 1 - kousek od Národní třídy). Záštitu nad akcí převzal pan docent MUDr. Martin Bojar, CSc. Vystoupí soubor Sunday Singers. Začátek od 19.30, vstupné dobrovolné. Výtěžek akce podpoří taneční pohybovou terapii pacientů roztroušenou sklerózou. Partnery koncertu jsou občanské sdružení Unie Roska a obecně prospěšné společnost Ceros.