Reprodukční medicína a reprodukční genetika

Výuka povinně volitelného předmětu Reprodukční medicína a reprodukční genetika, pořádaného ve spolupráci Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM a Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FNM, bude probíhat ve dnech úterý 21. až pátek 24. dubna 2009, vždy od 13.00 do 17.00.

Místem výuky v jednotlivých dnech budou:

  1. úterý 21. dubna - posluchárna SP1
  2. středa 22. dubna - malá levá posluchárna
  3. čtvrtek 23. dubna - posluchárna SP1
  4. pátek 24. dubna - posluchárna SP1

Sylabus a přesný program výuky bude zveřejněn.

Těšíme se na Vaši účast.

Doc. MUDr. Milan Macek sr., CSc.


Optional subject Reproductive medicine and reproductive genetics, organized by Department of Biology and Medical Genetics and Clinic of Obstetrics and Gyneacology of Second Medical School of Charles University and University Hospital Motol, will be held from Monday 26th to Thursday 30th April 2009, from 13.00 to 17.00.

Lectures will take place in “konkurzní místnost” (first door on the left, in entrance area to main lecture hall).

Syllabus a and schedule will be announced later.

We are looking forward to your attendance.

Doc. MUDr. Milan Macek sr., CSc.

Komentáře

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Re: Reprodukční medicína a reprodukční genetika

Tak pozor, změna, pro české studenty bude výuka už v týdnu od 6. dubna (od pondělí do čtvrtka), původní termín totiž kolidoval se Studentskou vědeckou konferencí 2. LF UK. Jo a výuka bude v plechárně (S2), kromě středy, kdy bude v malé levé posluchárně.