Interní propedeutika v novém

Dnes byl spuštěn web www.propedeutika.cz. Někteří pamětníci by si ještě mohli vzpomenout na učebnici Interní propedeutika od doc. MUDr. Jitky Zelenkové, CSc. a dalších autorů, která před lety vyšla v nakladatelství Triton. Tato učebnice byla doplněna i o CD, na kterém kromě obrazové dokumentace byly i poslechové nálezy. V elektronické podobě byla zároveň dostupná i online.

Text byl revidován, doplněn a nově uspořádán, kompletně přepracována byla obrazová dokumentace. Záštitu nad projektem převzal přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FNM prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA. Velký dík ale patří také MUDr. Ondřejovi Hlochovi, který projekt do této nové podoby přetvořil, taktéž z Interní kliniky 2. LF UK a FNM. Ať se tedy novému projektu dobře daří a dobře poslouží všem těm, kteří se chtějí něco naučit z interní propedeutiky...