Která ze 3 pražských fakult je nejlepší?

Odpověď na tuto otázku je velmi subjektivní, navíc pravděpodobně jen málo lidí zkoušelo studovat na všech třech fakultách (a pokud, tak určitě ne celých 6 let na každé z nich), proto hledání odpovědi nebude snadné. Každá z fakult má ale určitá specifika, která některým lidem můžou vyhovovat a některým třeba ne. Nejlepší je, zjistit si tato specifika jednotlivých fakulty a podle toho se pak rozhodnout, která fakulta je nejlepší právě pro vás. Pro někoho například hraje roli i to, že bydlí kousek od Motola. :-)

O 1. lékařské fakultě se občas říká, že je nejstarší a má nejdelší tradici. To není tak úplně pravda. Viz. odpověď na předchozí otázku. Navíc "tradice" nemusí být vždycky výhodou - dnešní medicína je dosti moderním a rozvíjejícím se oborem, k jeho zvládnutí je spíš než tradicionalita, konzervatismus a lpění na starých pořádcích zapotřebí i určitá flexibilita. Ano, 1. LF je v Praze největší lékařskou fakultou (do prvního ročníku se přijímá asi 500-600 studentů) - je to skutečně výhoda?

Studenti z 2. a 3. lékařské fakulty si pochvalují, že jich je daleko méně a vyučující se jim mohou lépe věnovat, že prostředí není tak anonymní a že i výuka je flexibilnější. Pokud ale chcete být součástí největší fakulty, nic vám nebrání. Akorát si studenti z 1. LF stěžují, že jich je tak moc, že se skoro ani nedostanou k pacientům - a když, tak pokud se chodí na vizity ve 20 lidech, není to prý ono...

Motolská fakulta má silnou základnu v pediatrických oborech - původně šlo přeci o fakultu dětského lékařství. Neznamená to, že po absolvování 2. lékařské fakulty z vás musí být nutně pediatr, jen se prostě u každého oboru více akcentuje vývojový aspekt a ve výuce se věnuje jistý prostor i "dětským" oborům - například dětská gynekologie, dětská psychiatrie... Absolventi by tedy měli býti vybaveni větším věkovým rozhledem - kdo ví, třeba je právě toto ideální pro budoucí praxi rodinného lékaře...

Vinohradská fakulta se zase snaží, aby studenti měli poznatky z různých oborů integrované - tudíž ne samostatné předměty (a z koušky) jako anatomie, fyziologie, biochemie... Poznatky z těchto předmětů se vyučují také, ale jsou poskládané do tzv. modulů - a zkouška pak vypadá (zjednodušeně řečeno) tak, že přijdete ke komisi, ve které je anatom, fyziolog, biochemik - a vytáhnete si otázku - například "ledviny". A teď se vás postupně ptají - co nám povíte o anatomii ledvin, jejich histologické struktuře, fyziologické funkci a regulaci, biochemických parametrech? Nevýhoda ovšem je, že takto koncipované učebnice nejsou stále dostupné, takže se stejně budete učit z učebnic jednotlivých oborů, jako na jiných fakultách - a to "integrování poznatků" si pak musíte udělat sami. Ale to ostatně musí i studenti na jiných fakultách - akorát že na zkoušce z anatomie po nich budou chcít pouze tu anatomii (a že je jí hodně).

Tolik k hlavním rozdílům mezi jednotlivými fakultami. Toto téma se často diskutuje na stránkách www.medik.cz, zkuste projít diskuzní příspěvky i pár let zpátky, protože otázky i odpovědi na toto téma se tam opakují v podstatě každý rok...