Můžu jako budoucí prvák už nyní (začátek května) něco udělat pro to, abych dostal kolej?

Vyšší ročníky sice budou o kolej žádat už někdy teď, ale budoucí prváci ještě ani neví, jestli těmi prváky vůbec budou. Na kolejích je vyhrazena rezerva asi 20 % celkové kapacity pro budoucí první ročníky, tito studenti si podávají žádosti až v létě. U žádostí vůbec nehraje roli, kdy byly podány - pokud tedy byly podány v předepsaném termínu (který se určitě včas dozvíte). Rozhoduje vzdálenost trvalého bydliště od místa fakulty a prospěch (u prvních ročníků pak výsledek přijímacího řízení).