Proč jsou v Praze tři různé lékařské fakulty?

Částečně je to i z historických důvodů. Někdy v 50. letech 20. století (1953) byla tehdejší Lékařská fakulta Univerzity Karlovy rozdělena na 3 části:

  1. Fakulta všeobecného lékařství
  2. Fakulta dětského lékařství
  3. Fakulta hygieny

Na každé z nich byl studijní program trochu jiný, lišily se i závěrečné státní zkoušky a obvykle i uplatnění jejich absolventů.

V 90. letech se ale studijní programy na jednotlivých fakultách sjednotily a fakulty byly přejmenovány. Takže ačkoliv 2. lékařská fakulta má v pediatrii docela tradici, po jejím absolvování nemusíte nutně pracovat zrovna jako pediatr, ale jako lékař i v kterémkoliv jiném oboru. Ovšem pokud byste pediatra dělat chtěli, tak vám můžu výběr této fakulty jedině doporučit - především proto, že právě v Motole jsou v podstatě všechny pediatrické podobory soustředěny na jednom místě a pro většinu z nich se často jedná o superkonziliární pracoviště pro celou republiku.