Chyba v testových otázkách na 2. LF

V testovkách je chyba... je tam ve správné odpovědi, že terminační kodon nekóduje žádnou aminokyselinu, ale přitom UGA (terminační)je bifunkční - buď vznikne selenocystein nebo dojde k terminaci.... příjde mi hodně zlé když už vydají testovky, aby chtěli ať se učíme nazpaměť jejich chyby... a jak pak odpovídat v otázkách co nebudou z testovek? na základě znalostí nebo na základě předpokladu toho co si oni myslí že nemůžeme vědět

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Za prvé jsem si dovolil

Za prvé jsem si dovolil upravit název, "testovky" se mi nějak nelíbily...

Za druhé, dovolil bych si to tvrzení trochu upravit - v první řadě otočit - tedy ne že při přítomnosti kodónu UGA vznikne selenocystein, nebo dojde k terminaci - ale za přítomnosti kodónu UGA dojde k terminaci - nebo - za určitých okolností - které zase nenastávají tak často - může do vznikajícího proteinu být inkorporován selenocystein (pozor, ten takhle nevzniká, pouze se zařadí do struktury vznikajícího proteinu).

Za třetí - nepovažoval bych zrovna tohle za nějakou extra zásadní chybu. On ten poznatek je relativně nový - i když tedy z pohledu dnešní genetiky, která se žene dopředu neuvěřitelným tempem, je rok 1996 skoro pravěk... Ale schválně - dozví se toto člověk i ve středoškolských učebnicích? Ty někdy přejímají poznatky s dost velkým zpožděním. A pokud ve většině takových učebnic je, že UGA je vždycky stop kodón, tak celkem chápu, že v testech se s tím rovněž počítá... Ale jinak fakt nevím, co je dnes ve středoškolských učebnicích, z učebnic, ze kterých jsem se tehdy učil já, to myslím nebylo.

Jinak ano, je to tak, i když jak říkám, nepovažuji to za tak kritickou chybu, ale chyba to je. Lidi, kteří ty otázky připravovali, nejspíš znám - takže klidně jim to přetlumočím, aby to do příští verze mohli opravit. Jen se chci zeptat - je u těch otázek někde napsáno (třeba na začátku v tiráži), kdo konkrétně je za ně zodpovědný? Abych případně šel rovnou za konkrétním člověkem... Ale pokud ne, tak se snad nějak doptám. :-)

Na závěr si ale ještě dovolím jedno rýpnutí - "učíme se nazpaměť jejich chyby" - je tu zmíněna jedna. Nějaké další? :-)

Kdyby se mně stalo, že bych zrovná já dostal tuhle otázku, odpověděl bych podle toho, co vím a pak bych test neudělal o třeba jediný bod - a byl bych přesvědčen, že jsem měl pravdu já a že to bylo právě kvůli téhle otázce - tak bych si ten test pak vyžádal a bránil se. A myslím, že by celkem nebyl problém toto "uhádat".

A pokud někdo máte pocit, že tam takových chyb je víc, sem s nimi... Takhle to ale vypadá, jak když se někomu povedlo narazit na jednu a hned hází špínu na celé testy, jak kdyby tam podobných chyb byly mraky...

Navíc bych se ani nedivil tomu, kdyby třeba v ostrém testu ta otázka (a hlavně a odpověď) už byla správně - třeba je to špatně jen v modelových otázkách - ty jsou mimochodem z kterého roku?

Tak já pořád čekám, že sem

Tak já pořád čekám, že sem původní autor příspěvku napíše, kdo je v těch modelových otázkách uvedený jako autor dané části, abych to dotyčnému mohl přetlumočit, nebo že se dozvím o dalších chybách a stále nic. :-)

Dobrý den, nejsem autor výše

Dobrý den,
nejsem autor výše uvedeného příspěvku, pouze reaguji na Vaše volání po chybách v modelových otázkách. Narazil jsem na chybu v odpovědích z fyziky.

Příklad číslo 365: Hookův zákon se obykle píše ve tvaru:
(e-relativní prodloužení, E-modul pružnosti v tahu, o-normálové napětí)
A) e = E.o
B) o = E/e
C) o = E.e
D) o = E (nadruhou).e

V modelových odpovědích je jako správná odpověď vyznačená odpověď A, kdežto správně je C.

Dále pak příklad číslo 936: Magnetické kvantové číslo m může nabývat hodnot:
A) všech přirozených čísel
B) od -l do l, kde l je vedlejší kvantové číslo
C) 1/2, -1/2
D) jen lichých čísel

V modelových odpovědích jsou jako správné odpovědi vyznačeny B a D, přičemž správně je pouze B.

Doufám, že to poslouží. Pokud se pletu já, budu vděčný za opravení.

Fajn, biofyzika sice není

Fajn, biofyzika sice není přímo můj obor, ale také tam někoho znám - tak mu to přepošlu. :-)