Přijímací zkoušky do studijního programu fyzioterapie

Zdravim, prosím jen o radu. Z čeho se dělají na fakultách přijímačky na obor fyzioterapie? Ono se to liší na všech fakultách nebo ne? A pokud si chci koupit modelové otázky, jsou na fakultách odlišné? A poslední... Je třeba si udělat scia? děkuji moc :)

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Re: Přijímací zkoušky do studijního programu ...

Zkouška je dvoukolová.

* První kolo přijímací zkoušky
písemný test z biologie, fyziky a chemie (celkem 60 otázek, každá otázka hodnocena 2 body) absolvují všichni přihlášení uchazeči.

* Druhé kolo přijímací zkoušky
ústní pohovor - absolvují uchazeči, kteří dosáhnou nejlepších výsledků v prvním kole. Za ústní pohovor je možné získat maximálně 80 bodů; koná se před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Cílem této zkoušky je zjistit komunikační dovednost uchazeče, jeho schopnost obhájit vlastní názor a zájem o zvolený obor.

Součet bodů z obou kol je jediným určujícím faktorem pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

http://www.lf2.cuni.cz/Studium/pr/informace.htm#f

modelovky se asi lisit budou