Radiodiagnostika a Základy Klinické anatomie

Prodám knihy Luboš Vyhnánek a kol. Radiodiagnostika z
klinické praxe 800 Kč. a Jan Bartoníček, Jiří Heřt Základy klinické
anatomie pohybového aparátu 600 Kč. Obě knihy jsou nové.

Kontakt: 
pavlinap.1918@gmail.com