2-3 ročník knihy

Poznámky k prednáškam z fyziologie I. díl Brožek, Herget,Vízek - 199,-Kč
Obecná patologie v poznámkách – Stejskal - 99 Kč
Patologická fyziologie I.,II.– Nečas á- 250,- Kč

Kontakt: 
peter.triscik@gmail.com