2-3 ročník knihy

Speciální patologie I.,II.,III.,- kol. autorů spolu 250,- Kč
Základy imunologie- Bartůňková - 199,- Kč
Lékařská mikrobiologie- Bednář - 499,- Kč.
Patologická fyziologie srdce a cév Oštdal 150 Kč.

Kontakt: 
peter.triscik@gmail.com