Mám k dispozici darem, či za menší sumu literaturu pro mediky i hotové lékaře

Ahoj!
Mám k dispozici darem, či za menší sumu tuto literaturu pro mediky i hotové lékaře:
Kontakt: sebestova.n@seznam.cz

Biofyzika:
Uvod do obecné a lékařské biofyziky, Prof.MUDr.Hrazdira,DrSc, Masarykova univerzita, Brno 1999

Anatomie:
Anatomie člověka I – Pohybový systém, Milan Dokládal, Libor Páč, Brno 2006, Masarykova univerzita
Anatomie člověka III – Systém kožní, smyslový a nervový, Milan Dokládal, Libor Páč, Brno 2002, Masarykova univerzita
Přehled topografické anatomie, Jarosav Kos, Jiří Heřt, Jaroslava Hladíková, Brno 1994, Masarykova univerzita
Základy struktury centrálního nervového systému, Libor Páč, Brno 1997, Masarykova univerzita
Struktura a dráhy nervové soustavy člověka, Petr Dubový, Brno 1998, Masarykova univerzita
Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém, Miloš Grim, Druga Páč, Galén 2001, Karlova Univerzita

Fyziologie, patologická fyziologie:
Lékařská fyziologie, Stanislav Trojan a kol., 4.vydání, rok 2003, Grada
Atlas fyziologie člověka, 6. vydání, přepracované a rozšířené, Silbernagl Stefan, Despopoulos Agamemnon, rok 2004, Grada,
Přehled lékařské fyziologie, Wiliam, F. Ganong, nakladatel H+H, rok 1999
Obecná patologická fyziologie I-III, Emanuel Nečas, Karolinum 2005, Karlova Univerzita

Kožní:
Repetitorium dermatovenerologie, Dagmar Ditrichová, Olomouc, rok 2002

Patologie:
Obecná patologie, Pavel Miřejovský, Blahoslav Bednář, Praha- Karolínum 2002, Karlova Univerzita
Speciální patologie, díl I-III, Ctibor Povýšil a kol., Praha- Karolínum 2004, Karlova Univerzita

Embryologie:
Přehled embryologie člověka v obrazech, Jiří Malínský, Václav Lichnovský, Univerzita Palackého v Olomouci rok 2006

Histologie, embryologie:
Embryologie pro pediatry, Zdeněk Vacek, Karlova Univerzita rok 1992
Mikroskopická anatomie Drahomír Horký, Svatopluk Čech, Brno 2003, Masarykova univerzita

Radiologie:
Radiologie, Josef Nekula, Univerzita Palackého v Olomouci rok 2005
Základy anatomie v zobrazovacích metodách, I. Díl skiaskopie, skiagrafie, Vlastimil Válek, Brno rok 2001

Farmakologie:
Základní a aplikovaná farmakologie, Dagmar Lincová a kol., koedice Galén- Karolínum 2002-2005- 1. Vydání.....pozn. kompletní vazba v kopii
Farmakologie v kostce, Sixtus Hynie, Triton 2001

Mikrobiologie:
Lékařská mikrobiologie obecná, Lékařská mikrobiologie speciální, Miroslav Votava, Neptun 2005......obě knihy v kompletní svázané kopii

Biologie:
Obecná Biologie pro lékařské fakulty, Oldřich Nečas, rok 2000
Buněčná a molekulární biologie, Josef Berger, rok 1996

Imunologie:
Základy imunologie, Václav Hořejší, 3. Vydání, Triton 2005

Neurologie:
Učebnice speciální neurologie, kolektiv autorů Brno, 2. Vydání 1999

Ostatní:
Chřipka, Jiří Beran, klinické projevy, farmakoterapie, očkování, Jessenius 2005
Ptačí chřipka trvalí hrozba pandemie, Běla Tůmová, Grada 2008,
Biochemie I a II, semináře i praktická cvičení, vyplněné, Josef Tomandl, Eva Táborská, rok 2005 Brno
Lékařská chemie II, Jiří Dostál, Brno 2005,
Uvod do lékařské terminologie – základy latiny s přihlédnutím k řečtině, Elena Marečková, Brno 2002
Rakovina tlustého střeva a konečníku, Rostislav Vyzula, Jessenius 2007
Hyperaktivní močový měchýř, Jan krhut, Jessenius 2007
Spontánní pneumotorax, Josef Vodička, jessenius 2007
Toxické poškození ledvin houbami, Jan Herink, Jessenius, 2007
Lexikon očního lékařství, Eva Vlková, Brno 2008
Pokroky v endokrinologii, Lubostal Stárka a kol., Jessenius 2007

Kontakt: 
sebestova.n@seznam.cz