Studijní materiály od RNDr. Eduarda Kočárka, PhD.

Pan asistent RNDr. Eduard Kočárek, Ph. D., se zabývá výukou předmětu Lékařské biologie a genetika na 2. lékařské fakultě již spoustu (z mého pohledu) let a patří ke zkušeným a mezi studenty oblíbeným pedagogům.

Díky jeho vstřícnosti můžete spoustu studijních materiálů (především prezentací) nalézt ke stažení na serveru 2. lékařské fakulty UK. Za poskytnutí prostoru děkuji 2. lékařské fakultě UK a jmenovitě pak MUDr. Ing. Janu Vejvalkovi.

Některé prezentace si můžete také prohlížet online (tzn. bez stažení a bez nainstalovaného programu MS PowerPoint) na serveru SlideShare.net.

A co tu máme dále?

Tato stránka (a její obdoba na starém webu) vznikla za vydatné podpory pana as. RNDr. Eduarda Kočárka, Ph. D., kterému bych na tomto místě velmi rád poděkoval za spolupráci.

S případnými dotazy ohledně jednotlivých předmětů nebo doporučené literatury se můžete obracet přímo na něj: eduard.kocarek@lfmotol.cuni.cz

Některé věci jsou ještě na starých stránkách (odkud jsou postupně přesouvány sem).