Speciální patologie skladem

Konečně je tu dotisk Speciální patologie od autorského kolektivu pod vedením prof. Ctibora Povýšila. Chystá se sice i učebnice Obecné patologie, ale ta ještě není ani napsaná, takže s ní počítejte až tak za rok, za dva. Asi za dva týdny by měl být alespoň dotisk titulu Obecná patologie v poznámkách od prof. Stejskala.