Specializační obory

 1. Alergologie a klinická imunologie
 2. Anesteziologie a resuscitace
 3. Angiologie
 4. Audiologie a foniatrie
 5. Cévní chirurgie
 6. Cévní chirurgie
 7. Dermatovenerologie
 8. Dětská a dorostová psychiatrie
 9. Dětská dermatovenerologie
 10. Dětská gastroenterologie a hepatologie
 11. Dětská gynekologie
 12. Dětská chirurgie
 13. Dětská kardiologie
 14. Dětská nefrologie
 15. Dětská neurologie
 16. Dětská onkologie a hematoonkologie
 17. Dětská otorinolaryngologie
 18. Dětská pneumologie
 19. Dětská radiologie
 20. Dětská revmatologie
 21. Dětská urologie
 22. Dětské lékařství
 23. Diabetologie
 24. Dorostové lékařství
 25. Endokrinologie
 26. Epidemiologie
 27. Gastroenterologie
 28. Geriatrie
 29. Gerontopsychiatrie
 30. Gynekologie a porodnictví
 31. Hematologie a transfuzní lékařství
 32. Hrudní chirurgie
 33. Hygiena a epidemiologie
 34. Hygiena dětí a dorostu
 35. Hygiena obecná a komunální
 36. Hygiena výživy
 37. Chirurgie
 38. Infekční lékařství
 39. Intenzívní medicína
 40. Intervenční radiologie
 41. Kardiochirurgie
 42. Kardiologie
 43. Klinická biochemie
 44. Klinická farmakologie
 45. Klinická onkologie
 46. Korektivní dermatologie
 47. Lékařská genetika
 48. Lékařská mikrobiologie
 49. Maxilofaciální chirurgie
 50. Návykové nemoci
 51. Nefrologie
 52. Neonatologie
 53. Neurochirurgie
 54. Neurologie
 55. Neuroradiologie
 56. Nukleární medicína
 57. Oftalmologie
 58. Ortopedie
 59. Otorinolaryngologie
 60. Paliativní medicína a léčba bolesti
 61. Patologická anatomie
 62. Plastická chirurgie
 63. Popáleninová medicína
 64. Posudkové lékařství
 65. Pracovní lékařství
 66. Praktické lékařství pro děti a dorost
 67. Praktické lékařství pro dospělé
 68. Psychiatrie
 69. Radiační onkologie
 70. Radiologie a zobrazovací metody
 71. Rehabilitační a fyzikální medicína
 72. Reprodukční medicína
 73. Revmatologie
 74. Rodinné lékařství
 75. Sexuologie
 76. Soudní lékařství
 77. Tělovýchovné lékařství
 78. Tuberkulóza a respirační nemoci
 79. Úrazová chirurgie
 80. Urgentní medicína
 81. Urologie
 82. Veřejné zdravotnictví
 83. Vnitřní lékařství