2. LF

Buddy systém na 2. LF

Laterna Medica Vám nabízí možnost zapojit se do buddy systému a získat tak nové přátele a možnost konverzace v cizím jazyce.

Nový akademický rok a novinky nejen na tomto webu

Prázdniny na nižších stupních našeho vzdělávacího systému nám již skončili a teď se kvapem blíží i konec prázdnin pro vysokoškoláky. Určitě je na místě přivítat i nováčky v prvních ročnících (tím myslím i na jiných fakultách :-). Přeji hodně štěstí při studiu medicíny.

Koncert „Napříč stopami letokruhů“

V rámci letošních promočních slavností 2. lékařské fakulty UK spolek studentů Laterna medica pořádá 16. července 2007 ve velké aule Karolina také koncert „Napříč stopami letokruhů“. Vystoupí zpěvačky Karolina Balková, DiS., (koloraturní soprán), Radka Wolfová, DiS. (mezzosoprán) a Unichor, pěvecký sbor Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Partnery koncertu jsou neziskové organizace pomáhající pacientům s roztroušenou sklerosou – Unie Roska, o. s. a CEROS, o.p.s. Výtěžek z dobrovolného vstupného věnujeme na taneční pohybovou terapii pacientů s RS. Patronaci nad akcí převzali pan profesor MUDr. Petr Goetz, CSc., a paní profesorka MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Předpromoční bál 2. lékařské fakulty

Po příznivých ohlasech z minulého roku i letos Laterna medica, studentský spolek 2. lékařské fakulty, pořádá v rámci Letních promočních slavností na parníku Čechie Předpromoční bál 2. lékařské fakulty. Vyplouváme 15. července 2007 v 19.30 z Dvořákova nábřeží (u Štefánikova mostu, tzn. asi 100 metrů od Nemocnice na Františku, docela dobře se dá na místo dojít například ze stanice metra B Náměstí Republiky). Předpokládaný návrat ve 23.30. Stejně jako v loňském roce parník Čechie popluje proti proudu Vltavy až k Vranské přehradě a zpět. Cestou bude zpříjemňovat živá hudba, která zahraje téměř na co si vzpomenete, takže se jedná spíše o takový neformální bál, než ples.

Letní promoční slavnosti 2. lékařské fakulty

Hola, šesťáci – a nejen vy – už se vám to chýlí k závěru, věnujte nám kapku pozornosti! A ti, kdo nepromují, nebo jsou třeba našimi učiteli, rovněž čtěte dále. Stejně jako pro loňský šestý ročník, a koneckonců pro nás pro všechny, je tu pro vás malý dáreček – od nás, co už jsme skončili, či nás to ještě nějakou dobu nečeká a v neposlední řadě od naší fakulty.

  • Předpromoční bál 2. lékařské fakulty na parníku Čechie
  • a koncert v Karolinu „Napříč stopami letokruhů“

Nová krev se hrne do Motola

Tento týden budou v Motole poměřovat své síly další zájemci o studium na 2. lékařské fakultě. Kupodivu mi letos ani nepřišel žádný dotaz na témata k pohovorům, asi už je dnešní generace uchazečů o studium o něco šikovnější a tak si danou stránku ve wiki najde, ale kdyby snad náhodou ne, tak tady je přímý odkaz.

A co jinak nového v Motole? I letos se chystá v rámci letních oslav ples na parníku Czechie. Proč letní oslavy? Protože letos toho bude ještě víc - budete si moci vychutnat také koncert. Podrobnosti se brzy dočtete i na těchto stránkách. Za organizací těchto akcí stojí studentský spolek 2. lékařské fakulty Laterna medica, ale největší dík patří Šárce Cihelkové, bez níž by se všechny tyhle akce nekonaly.

A na závěr jedna drobnost, která jistě nejen mě potěšila - někdo (nejspíš z vedení nemocnice, ale opravte mě, pokud se mýlím) dostal nápad, že by se na "motolském nádvoří" (někteří mu přezdívají i "Motolský Staromák") docela dobře vyjímaly lavičky. No a taky že vyjímají. Myslím, že kromě pacientů a jejich návštěv to ocení i studenti. Zvlášť teď ve zkouškovém období a za tohoto počasí - jistě je v tomto počasí mnohem příjemnější si se skripty, knihou, či svačinou sednout někde venku. Díky tedy za tento nápad i jeho realizaci...

Plán výuky reprodukční medicíny

V příštím týdne na 2. LF proběhne výuka povinně volitelného předmětu Reprodukční medicína a reprodukční genetika. Zde se můžete podívat na poslední verzi programu.

Vědecká konference 2. lékařské fakulty

Říkal jsem si, jestli i na těchto stránkách zvát na Vědeckou konferenci 2. lékařské fakulty by asi bylo nošením sov do Atén, neboť propagace této akce byla v posledních týdnech v Motole opravdu nepřehlédnutelná. :-)

Nemohl jsem se sice zúčastnit všech přednášek, ale to, co jsem měl možnost shlédnout musím povětšinou hodnotit velmi kladně a na úrovni. Často šlo o zajímavá témata a nejen o "suchou vědu". Hlavní částí konference byly přednášky našich postgraduálních studentů, doplněné i několika vyzvanými přednáškami na nejrůznější témata (chřipkové viry, možnosti uplatnění absolventů lékařských fakult).

Nová kolejní rada na Kajetánce, druhé kolo voleb do AS 2. LF a dotisky z Galénu

Posledně jsem se věnoval volbám, dnes v tom budu ještě chvíli pokračovat. :-)

Kolejní rada na Kajetánce už je zvolena, jestli dobře, nebo špatně, to už je na každém z vás, případně ukáže čas. Co ještě máte šanci ovlivnit, je složení akademického senátu 2. lékařské fakulty. Dnes a zítra probíhá druhé kolo voleb. Takže zítra máte poslední šanci ještě ovlivnit výsledky...

Volby do kolejní rady na Kajetánce a akademického senátu 2. LF

Na 2. lékařské fakultě se volí nový akademický senát. Více informací naleznete na speciálních fakultních stránkách.

Aby těch voleb nebylo málo, tak na koleji Kajetánka se zase volí nová kolejní rada (v úterý a ve středu). Jedna z volebních "formací" mi dokonce dodala jejich leták, tak si ho můžete prohlédnout.

Syndikovat obsah