výuka

Reprodukční medicína a reprodukční genetika

Výuka povinně volitelného předmětu Reprodukční medicína a reprodukční genetika, pořádaného ve spolupráci Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM a Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FNM, bude probíhat ve dnech úterý 21. až pátek 24. dubna 2009, vždy od 13.00 do 17.00.

Plán výuky reprodukční medicíny

V příštím týdne na 2. LF proběhne výuka povinně volitelného předmětu Reprodukční medicína a reprodukční genetika. Zde se můžete podívat na poslední verzi programu.

Syndikovat obsah