EKG

1. Při posuvu EKG papíru rychlostí 10 cm/s byla naměřena vzdálenost R-R hrotů křivky 96 mm. Jaká je tepová frekvence? (v tepech za minutu)
 1. 68
 2. 114
 3. 70
 4. 63
 5. 77
2. Komorový komplex je
 1. interval QT
 2. levá a pravá srdeční komora
 3. skupina QRST
 4. skupina QR
 5. interval QTc
3. Šířka komplexu QRS na elektrokardiogramu je doba, ve které proběhne
 1. polarizace předsíní
 2. depolarizace komor
 3. polarizace komor
 4. depolarizace předsíní
 5. polarizace chlopní
4. Při posuvu EKG papíru rychlostí 10 cm/s byla naměřena vzdálenost R-R hrotů křivky 86 mm. Jaká je tepová frekvence? (v tepech za minutu)
 1. 68
 2. 114
 3. 70
 4. 63
 5. 77
5. Z EKG lze určit
 1. tepovou frekvenci
 2. pravidelnost srdeční akce
 3. systolický a diastolický krevní tlak
 4. systolický objem
 5. dobu, za kterou se impuls pro kontrakci převede ze sinoatrialního uzlu do svaloviny komor
6. Elektrická osa srdce
 1. odpovídá přibližně směru vektoru získaného časovým a prostorovým středováním elektrického pole buněk myokardu během QRS komplexu, konstruujeme ji pomocí svodů I, II a III u Einthovenova zapojení
 2. u tlustších lidí je osa situována spíše horizontálně
 3. u hubenějších lidí je osa situována spíše horizontálně
 4. její fyziologické rozmezí se pohybuje od -30ř do 70ř
 5. v průběhu stárnutí člověka se elektrická osa srdce posouvá doleva
7. EKG
 1. je časový záznam průběhu napětí
 2. může se snímat pouze intracelulárně
 3. je projevem činnostních napětí na membránách srdečních buněk
 4. má význam pro diagnostiku
 5. může se snímat díky vodivosti organismu
8. Sklon elektrické osy srdeční doprava u dětí je
 1. vždy fyziologický
 2. někdy fyziologický, někdy patologický
 3. výhradně patologický
 4. nesmírně vzácný
 5. větší než 110ř
9. Elektrokardiogram je časový záznam průběhu napětí
 1. mezi definovanými body elektrického pole srdce na povrchu těla
 2. mezi vnější a vnitřní stranou membrány srdečního svalového vlákna
 3. mezi srdeční bází a hrotem levé komory
 4. mezi srdečními síněmi a komorami
 5. mezi levou a pravou komorou srdeční
10. Fyziologický rozsah elektrické osy srdeční je
 1. (-30°) až 105°
 2. 30° až 150°
 3. (-20°) až -100°
 4. 0° až 30°
 5. 0° až 150°
11. Dříve se používaly k registraci srdečních akčních proudů strunové galvanometry, kdy
 1. mezi pólovými nástavci silného magnetu bylo napjato stříbrné vlákno asi 8 cm dlouhé
 2. mezi pólovými nástavci slabého magnetu bylo napjato platinové vlákno asi 8 cm dlouhé
 3. mezi pólovými nástavci silného magnetu bylo napjato pozlacené vlákno asi 10 cm dlouhé
 4. mezi pólovými nástavci silného magnetu bylo napjato platinové vlákno asi 8 cm dlouhé
 5. mezi pólovými nástavci slabého magnetu bylo napjato pozlacené vlákno asi 8 cm dlouhé
12. Akční potenciál v myokardu
 1. je řízen činností splavového (sinoatriálního) uzlu
 2. pouze za patologického stavu vzniká spontánní depolarizací
 3. šíří se směrem ze síní do komor
 4. je časově zpožděn ve vláknech komor oproti vláknům síní
 5. ve vláknech komor a síní má stejný průběh
13. Elektrodiagnostické metody se uplatňují v
 1. elektroencefalografii - je založena na registraci potenciálů vznikajících v mozkové kůře
 2. elektrokortikografii - je založena na snímání potenciálů z povrchu nadledvinek
 3. elektromyografii - je založena na snímání akčních potenciálů hladkého svalstva
 4. elektroretinografii - je založena na snímání akčních potenciálů ledvin
 5. elektrokardiografii - je založena na snímání potenciálů srdeční svaloviny
14. Einthovenovy elektrody se zapojují takto:
 1. levá noha ... zelená elektroda
 2. pravá ruka ... červená elektroda
 3. levá ruka ... žlutá elektroda
 4. levá noha ... zelená noha
 5. pravá noha ... černá elektroda, uzemnění
15. Elektrokardiogram je projevem
 1. průtoku krve ze srdečních síní do komor
 2. akčních (činnostních) napětí na membránách srdečních buněk
 3. klidového napětí na membránách srdečních buněk
 4. zvýšení tlaku krve v průběhu elektrické systoly
 5. podráždění pacienta
16. Elektrická osa srdce
 1. analyzuje se pomocí průměrného vektoru QRS
 2. v normě směřuje doleva, dolů a dozadu
 3. je vektor, má určitý směr a velikost
 4. po celý život člověka se její sklon nemění
 5. je ovlivněna tělesnou stavbou
17. Elektrokardiogram
 1. snímá klidové potenciály na membránách kardiocytů
 2. snímá činnostní potenciály šířící se ze srdce vodivým prostředím organismu
 3. je záznam časového průběhu napětí mezi definovanými body elektrického obvodu tvořeného srdcem a tělem
 4. je záznam časového průběhu napětí mezi síněmi a komorami
 5. je záznam elektrického pole vzniklého prouděním krve v srdci
18. Při standardním EKG vyšetření používáme:
 1. 12 svodů: 3 standardní bipolární končetinové, 3 unipolární zesílené končetinové, 6 unipolárních hrudních svodů (aktivní elektrody se mohou rozmístit náhodně, ale rovnoměrně na levou a pravou stranu hrudníku)
 2. 12 svodů: 3 standardní bipolární končetinové, 3 unipolární zesílené končetinové, 6 unipolárních hrudních (aktivní elektrody se umístí na přesně definovaných místech)
 3. 12 svodů: 4 standardní bipolární končetinové, 4 unipolární zesílené končetinové, 4 unipolární hrudní svody
 4. 14 svodů: 3 standardní bipolární končetinové + 1 zemnící, 3 unipolární zesílené končetinové + 1 zemnící, 6 unipolárních hrudních
 5. pouze 3 standardní bipolární končetinové svody (Einthovenovy) + uzemnění na pravé noze