Teplota

1. Vyberte správnou odpověď:
 1. tepelná vodivost látek přibližně odpovídá vodivosti elektrické
 2. výdej tepla kondukcí je u člověka větší ve vzduchu než ve vodě
 3. výdej tepla evaporací se ve vlhkém vzduchu oproti suchému snižuje
 4. vlhké prostředí má na tělesnou teplotu větší vliv než prostředí suché
 5. úpal vzniká jako následek nedostatečného odpařování potu v teplém a vlhkém prostředí
2. Maximální teploměr je
 1. teploměr pro měření teplot od 600°C do 1500°C
 2. největší dosud vyrobený teploměr
 3. teploměr s pamětí na nejvyšší naměřenou hodnotu
 4. teploměr měřící s maximální přesností (0.01°C až 0.001°C)
 5. nerozbitný teploměr
3. Které z následujících výroků jsou správné?
 1. teplota organismu je obecně výsledkem produkce tepla organismem a kladným odvodem tepla z organismu do okolí
 2. hodnota celkového denního obratu energie u člověka je závislá na povrchu jeho těla
 3. tepelná rovnováha organismu člověka se udržuje převážně regulací rychlosti odvádění tepla do okolí a jen málo regulací množství produkovaného tepla
 4. tepelná rovnováha organismu člověka se udržuje převážně regulací množství produkovaného tepla a jen málo regulací rychlosti odvádění tepla do okolí
 5. všechny děje probíhající ve skutečnosti jsou nevratné
4. Na tepelných ztrátách organismu se podílí
 1. záření
 2. proudění
 3. vedení tepla
 4. vypařování vody
 5. exotermické reakce
5. Označ správnou odpověď
 1. tělesná teplota hlubších tělních struktur je značně nestálá
 2. teplota a její změny jsou detekovány termoreceptory v kůži, což jsou volná nervová zakončení
 3. pocit tepla nebo chladu závisí jen na výši teploty, ne na rychlosti její změny
 4. následkem přehřátí organismu může být selhání termoregulačních mechanismů
 5. tuková tkáň má velkou tepelnou vodivost
6. Při regulaci tělesné teploty se uplatňují tyto fyzikální mechanismy
 1. kondukce (vedení)
 2. evaporace (vypařování)
 3. simulace
 4. pseudokavitace (uvolňování plynů rozpuštěných v roztocích v podobě bublinek)
 5. vibrace
7. Při přehřátí organismu
 1. a současné vysoké vlhkosti vzduchu dochází k úžehu
 2. dochází k vázokonstrikci
 3. dochází k vypařování
 4. dochází k radiaci
 5. a současné vysoké vlhkosti vzduchu dochází k úpalu
8. Kterým mechanismem vydává člověk vyčnívající z horké lázně nejvíce tepla?
 1. konvekcí
 2. radiací
 3. evaporací
 4. kondukcí
 5. vázokonstrikcí
9. Které tvrzení o termoregulaci je pravdivé?
 1. pro snižování tělesné teploty odpařováním je příhodnější prostředí s vysokou relativní vlhkostí vzduchu
 2. pokud je teplota okolí větší než teplota těla, ochlazování probíhá pouze vypařováním potu
 3. přehřátí se organismus brání rozšířením kožních cév, pocením a mechanismy vnitřní regulace (hormony...)
 4. při tělesné námaze celková ztráta tepla konvekcí a kondukcí představuje asi 3/4 tepelných ztrát organismu
 5. jakmile začne foukat vítr, sníží se teplota vzduchu
10. Měříme-li lékařským teploměrem teplotu pacientovi, který má horečku, během měření se
 1. pacient i teploměr ohřejí
 2. pacient i teploměr ochladí
 3. pacient se ohřeje, teploměr se ochladí
 4. pacient se ochladí, teploměr se ohřeje
 5. rtuť v teploměru zestárne a denaturuje
11. Výsledek měření povrchové tělesné teploty je ovlivněn
 1. místem na těle, kde je teplota měřena
 2. prokrvením kůže
 3. okolní teplotou
 4. vlhkostí a tlakem vzduchu
 5. předpovědí uvedených parametrů ovzduší
12. Jakým mechanismem se může člověk ochlazovat v sauně?
 1. vyzařováním
 2. mrazivými pohledy
 3. prouděním vzduchu
 4. vypařováním
 5. vedením tepla
13. V praxi používané bezkontaktní měření teploty je založeno na
 1. nátěru pacienta černou barvou a kapalnými krystaly
 2. na detekci světla, které pacient tepelně vyzařuje
 3. na detekci IR záření, které pacient tepelně vyzařuje
 4. na detekci UV záření, které pacient tepelně vyzařuje
 5. evaporaci pacienta