Zápočtový test z chemie

Test má 30 otázek, první tři jsou po 6 bodech, další pak po 1 bodu. Na test je k dispozici 50 minut. Všechhny varianty mohou být správné, nulová varianta neexistuje. Když si přinesete 10 protokolů a index, máte zápočet (pokud ten test ovšem uděláte na 70 %, tedy alespoň 32 bodů ;-).

 1. Hmotnostní zlomek
 2. Látková koncentrace
 3. pH (pOH)
 4. Postavení prvků podle elektronegativity
 5. Elektrolyty - silné a slabé
 6. Konjugované páry, amfolyty
 7. Výpočet pH slabé kyseliny
 8. Redoxní rovnice (srážecí)
 9. Redoxní vlastnosti anorganických sloučenin - oxydační a redukční činidla
 10. Iontové rovnice (podrobné rozepisování silných elektrolytů v iontové podobě)
 11. Hydrolýza, důsledky
 12. Pufry
 13. pH krve a moči, pufrační systémy krve
 14. Jedy (rtuť, baryum, kyanidy; organické jedy: anilin, fenol, amaritin, methanol)
 15. Latinské a české názvosloví anorganických sloučenin
 16. Radikály
 17. Heterocykly - vzorce a názvy (např. deriváty purinů, kys. močová)
 18. Izomérie organických sloučenin - konstituční
 19. Oxidační čísla uhlíků
 20. Reakce mastných kyselin a tuků (alkalická a kyselá hydrolýza)
 21. Reakce organických sloučenin
 22. Klasifikace organických sloučenin (estery, ketony, aldehydy, amidy, etc.)
 23. Aminokyseliny - esenciální, polární, nepolární, funkční skupiny, heterocyklické, kyselé, bazické
 24. dtto
 25. dtto
 26. Latinské a české názvosloví organických kyselin
 27. Deriváty heterocyklů (pyrol, indol, etc.)
 28. Reakce heterocyklů (kde probíhá substituce, etc.); hem
 29. Reakce cukrů (např. s Fehlingovým činidlem)
 30. Osmotický tlak (korekční koeficient)