Aminokyseliny

* [[Kodóny|Kodóny pro jednotlivé aminokyseliny]] * [[Přehled základních aminokyselin|Přehledná tabulka všech základních aminokyselin]] === Klasifikace aminokyselin === Aminokyseliny můžeme dělit podle různých kritérií... * '''Podle afinity k rozpouštědlům''' ** '''''Nepolární:''''' Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Met, Phe, Trp ** '''''Polární:''''' Ser, Thr, Cys, Tyr, Asn, Glu * '''Podle tvorby kyselin/bází''' ** '''''Bazické:''''' Lys, Arg, His ** '''''Kyselé:''''' Asp, Glu * '''Podle schopnosti lidského organismu si dané AK tvořit''' ** '''''Esenciální:''''' Val, Leu, Ile, Met, Phe, Thr, Lys, Trp, Arg, His ** '''''Semiesenciální:''''' Arg a Cystein - potřebné pouze u dětí, His - v závislosti na věku a zdravotním stavu === Mnemotechnické pomůcky pro esenciální aminokyseliny === Metoda (Met) Letální (Leu): Lísavá (Lys) Fena (Phe) Trhala (Thr) Trpícímu (Trp) Invalidovi (Ile) Varle (Val) V anglicky mluvících zemích se údajně používá toto: PVT TIM HALL - jako "Private Tim Hall" (private znamená vojín) Phenylalanine, Valine, Tryptophan; Threonine, Isoleucine, Methionine, Histidine; Arginine, Lysine, Leucine === Další dělení podle R řetězce === * '''''Alifatické:''''' Gly, Ala, Val, Leu, Ile * '''''S OH skupinou:''''' Ser, Thr, Tyr * '''''S atomy síry:''''' Cys, Met * '''''S kyselou skupinou nebo jejím amidem:''''' Asp, Asn, Glu, Gln * '''''S basickou skupinou:''''' Arg, Lys, His * '''''S aromatickým jádrem:''''' His, Phe, Tyr, Trp * '''''Iminokyselina:''''' Pro
[[Category:Studijní materiály]] [[Category:Chemie]] [[Category:Biochemie]]