Přehled základních aminokyselin

{{pokus test}} {{tabulka}} {| |- | topleft || topmiddle || topright |- midleft || midmiddle || midright |- bottomleft || bottommiddle || bottomright |} '''Legenda:''' První sloupec obsahuje český název aminokysliny, ve druhém je mezinárodně používaná zkratka, ve třetím relativní molekulová hmotnost, ve čtvrtém pak chemická struktura a poslední je vyhražen pro poznámky. {| {{tabulka}} !colspan="6" bgcolor="#ddddee"|Nepolární (hydrofobní) |- | Glycin || Gly || G || 75 || [[Image:gly.gif]] || |- | Alanin || Ala || A || 89 || [[Image:ala.gif]] || |- | Valin || Val || V || 117 || [[Image:val.gif]] || Esenciální. |- | Leucin || Leu || L || 131 || [[Image:leu.gif]] || Esenciální. |- | Isoleucin || Ile || I || 131 || [[Image:ile.gif]] || Esenciální. |- | Prolin || Pro || P || 115 || [[Image:pro.gif]] || Iminokyselina. |- | Methionin || Met || M || 149 || [[Image:met.gif]] || Esenciální. |- | Fenylalanin || Phe || F || 165 || [[Image:phe.gif]] || Esenciální. |- | Tryptofan || Trp || W || 204 || [[Image:trp.gif]] || Esenciální.Derivát indolu. |- !colspan="6" bgcolor="#ddddee"|Polární (hydrofilní) |- | Serin || Ser || S || 105 || [[Image:ser.gif]] || |- | Threonin || Thr || T || 119 || [[Image:thr.gif]] || Esenciální. |- | Cystein || Cys || C || 121 || [[Image:cys.gif]] || Může se stabilizovat disulfidickými můstky v cystin. |- | Tyrosin || Tyr || Y || 181 || [[Image:tyr.gif]] || |- | Asparagin || Asn || N || 132 || [[Image:asn.gif]] || |- | Glutamin || Gln || Q || 146 || [[Image:gln.gif]] || |- !colspan="6" bgcolor="#ddddee"|Kyselé |- | Asparagová kyselina || Asp || D || 133 || [[Image:asp.gif]] || |- | Glutamová kyselina || Glu || E || 147 || [[Image:glu.gif]] || |- !colspan="6" bgcolor="#ddddee"|Bazické |- | Lysin || Lys || K || 146 || [[Image:lys.gif]] || Esenciální. |- | Arginin || Arg || R || 174 || [[Image:arg.gif]] || Semiesenciální. |- | Histidin || His || H || 155 || [[Image:his.gif]] || Esenciální (pro děti). Derivát imidazolu. |}