F

FAD flavinadenindi­nukleotid
FAB French-American-British – klasifikace v onkologii
FAP familiární adenomatózní polypóza
FISH fluorescenční in situ hybridizace
FMN flavinmononukleotid
FNB Fakultní nemocnice Na Bulovce
FNKV Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNM Fakultní nemocnice Motol
FRC functional residual capacity – funkční reziduální kapacita
FSH folikulostimulační hormon (folikulotropin)
FW Fahraeusova-Westergrenova metoda pro stanovení sedimentace erytrocytů, často se tato zkratka požívá jako synonymum právě pro sedimantaci