I

i. a. intraarteriální
IBD inflammatory bowell disease – zánětlivé střevní onemocnění (obvykle se pod tuto zkratku shrnují Crohnova choroba a ulcerózní kolitida
ICHDK ischemická choroba dolních končetin
ICHS ischemická choroba srdeční
ICSI intracytoplasmic sperm injection
IM infarkt myokardu
infekční mononukleóza
Ig imunoglobulin
i. m. intramuskulární
iMAO inhibitor monoaminooxidáz
IPF idiopatická plicní fibróza
IS imunosupresiva
informační systém
IUI Intra Uterine Insemination
i. v. intravenózní
IVF in vitro fertilizace
IVU intravenózní vylučovací urografie