K

KBT kognitivně-behaviorální terapie
KFA kryptogenní fibrotizující albeolitis
KPR kardio-pulmonální resuscitace
KPCR kardio-pulmo-cerebrální resuscitace
KOMT katechol-O-methyl transferáza
KS krevní skupina