L

lat. latina, latinsky
LAVH laparoskopicky asistovaná hysterektomie
LD letální dávka
LDL low density lipoprotein
LH luteinizační hormon (luteotropin)
LOH lost of heterozygozity
LSPP lékařská služba první pomoci
LTV léčebná tělesná výchova