M

MAO monoaminooxidáza
MDA Multiple Displacement Amplification
MDS myelodysplastický syndrom
med. medicína, medicínský
MHC major histocompatibility complex
MLPA Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification
MR magnetická rezonance
MR mitrální regurgitace
MRN minimální reziduální nemoc
MRI magnetic resosance imaging
MSAFP maternal fluid AFP, AFP naměřené v mateřském séru, viz. AFP
MSC mesenchymal stem cells
MTHFR metylentetrahy­drofolátreduk­táza