N

NAD+ nikotinamidade­nindinukleotid
NADH NADH + H+ (hydrogenovaný NAD)
NADPH nikotinamidade­nindinukleotid­fosfát
NHBD Non Heart Beating Donnors – „dárci s nebijícím srdcem“
NBL neuroblastom
NCBI National Centre for Biotechnology Information
NGS nasogastrická sonda
NGS Next Generation Sequencing (sekvenování nové generace)
NHL non-Hodgkinské lymfomy
NHS National Health System – britský systém veřejného zdravotnictví
NIH Natonal Institutes of Health – Bethesda, Maryland, USA
NLM National Library of Medicine – Bethesda, Maryland, USA
NNH Nemocnice na Homolce
NPO nic per os
NSA nesteroidní antiflogistika, nesteroidní antirevmatika
NsP nemocnice s poliklinikou
NT nuchální translucence, šíjové projasnění
NTD neural tube defects, defekty neurální trubice
nežádoucí účinky
novorozenecká úmrtnost