O

OA osobní anamnéza
osteoartróza nebo osteoartritida (trochu nejednoznačná zkratka)
OCD obsessive-compulsive disorder
OG obvodní gynekolog
OGTT orální glukózový toleranční test
OCHRIP Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče