S

SBMA spinobulbární muskulární atrofie
SBS  shaken baby syndrom – syndrom třeseného dítěte
s. c. subkutánní
SCA spinocerebelární ataxie
SE sedimentace erytrocytů
SER smooth endoplasmatic reticulum
SHBG sexual hormone binding globulin
SLE systémový lupus erythematodes
SNP single nucleotide polymorphism
SPECT single photon emission computed tomography
SRY Sex deteRmining region of chromosome Y – gen zodpovědný za determinaci pohlaví, lokalizovaný na chromozómu Y
SSEP Steady State Evoked Potentials
STD / STI Sexually transmitted disease / infection (synonyma)
STR short tandem repeat