Z

ZCA získané chromozomální aberace
ZIFT zygote intrafallopian transfer
ZZS zdravotnická záchranná služba