Koncert „Napříč stopami letokruhů“

V rámci letošních promočních slavností 2. lékařské fakulty UK spolek studentů Laterna medica pořádá 16. července 2007 ve velké aule Karolina také koncert „Napříč stopami letokruhů“. Vystoupí zpěvačky Karolina Balková, DiS., (koloraturní soprán), Radka Wolfová, DiS. (mezzosoprán) a Unichor, pěvecký sbor Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Partnery koncertu jsou neziskové organizace pomáhající pacientům s roztroušenou sklerosou – Unie Roska, o. s. a CEROS, o.p.s. Výtěžek z dobrovolného vstupného věnujeme na taneční pohybovou terapii pacientů s RS. Patronaci nad akcí převzali pan profesor MUDr. Petr Goetz, CSc., a paní profesorka MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Koncert „Napříč stopami letokruhů“
Velká aula Karolina
16.7. 2007 v 19.30

Účinkující

UNICHOR, pěvecký sbor Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
dirigentka: Silke Löhr
varhany: Přemysl Kšica

sólistky:
Karolina Balková - soprán
Radka Volfová - mezzosoprán
klavír: Olga Cviková

Program

 1. Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525?-1594)
  „Missa brevis”
  pro čtyřhlasý sbor a capella
 2. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
  „Ave verum corpus“ KV 618
  pro smíšený sbor a varhany
 3. Blok árií:
  W. A. Mozart – „Don Giovanni“- árie Zerliny
  W. A. Mozart – „Don Giovanni“- árie Elvíry
  W. A. Mozart – „La clemenza di Tito“ - duet Ania a Servilie
  G. Donizetti – „Don Pasquale“ - árie Noriny
  G. Rosinni – „Italka v Alžíru“ - árie Isabelly
  V. Bellini – „Puritáni“ - árie Elvíry
  J. Massenet – „Werther“ - árie Charlott

  přestávka

 4. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847):
  „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ (žalm 91)
  pro osmihlasý smíšený sbor
 5. Zoltán Kodály (1882-1967): „Laudes Organi“
  pro smíšený sbor a varhany
 6. A. Dvořák - výběr z Cigánských písní,
  J. Rodrigo - čtyři madrigaly

změna programu vyhrazena


Další informace o účinkujících a pořádajících


Unichor, pěvecký sbor Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Unichor - logo

Univerzitní sbor vznikl v roce 1989, tvoří ho studenti a zaměstnanci univerzity, kteří pod vedením Silke Löhr připravují koncertní program, se kterým potom vystupují vždy na konci semestru. Během let se tak vytvořil obsáhlý a pestrý repertoár (např. Rekviem Faurého a Dvořáka, Vánoční oratoria Bacha a Saint-Saënse, Carmina Burana od Carla Orffa, Messa die Gloria od Pucciniho, Mše f moll Antona Brucknera, a cappella skladby od Bacha, Byrda, Dowlanda, Janáčka, Monteverdiho, Poulenca, Rachmaninova a dalších známých skladatelů).

Univerzitní sbor si vytvořil svými pravidelnými koncerty na konci semestrů pevné místo v kulturní scéně Düsseldorfu i ve sborové scéně Severního Porýní-Vestfálska.

Pěvecký sbor Unichor

Jedním z vrcholů dosavadní činnosti sboru byl v únoru 2006 Jubilejní koncert, kde vystoupil sbor společně s univerzitním orchestrem v koncertní síni „Tonhalle“ v Düsseldorfu u příležitosti 40. výročí založení univerzity. Posluchači vyslechli Symfonii č. 2 B dur „Chvalozpěv“ Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a části Carminy Burany od Carla Orffa.

Koncertní turné zavedla sbor do různých evropských zemí (Anglie, Francie, Nizozemsko, Itálie, Švýcarsko). V roce 2006 vycestoval sbor do Polska. Na příští jaro jsou plánovány koncerty v Portu Alegre, Sao Paulu, Uropretu a dalších městech v Brazílii.

Silke Löhr, dirigentka

Silke Löhr – dirigentka univerzitního orchestru a sboru na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, studovala nejprve hudbu a matematiku v Kolíně nad Rýnem, později obor dirigování orchestru v Utrechtu/Nizozemí, kde obhájila s vyznamenáním svůj absolventský koncert. Své vzdělání si doplnila mistrovskými kursy mimo jiné u Kurta Masura, Petera Eötvöse, Jormy Panuly, Helmutha Rillinga, Erica Ericsona, jakož i u sira Simona Rattleho. Byla také podporována dirigentským fórem Německé hudební rady.

V letech 2003–2005 byla asistentkou „Nizozemského rozhlasového filharmonického orchestru“ při nizozemském rozhlasu v Hilversumu. V sezóně 1999/2000 vedla jako stipendistka Hudební akademie mnoho koncertů s „Bergische Symphoniker“.

Dirigentské povinnosti ji zavedly také k „Düsseldorfer Symphoniker“, k WDR – „Westdeutscher Rundfunk“ (západoněmecký rozhlas) a jeho symfonickému orchestru v Kolíně nad Rýnem, k Radio Kamer Orkest a Radio Symfonie Orkest nizozemského rozhlasu, ke státnímu orchestru Rýnské filharmonie v Koblenzi, k uměleckému souboru Severního Porýní – Vestfálska a také do státního divadla v Oldenburgu a Komické opery v Berlíně.

V roce 1999 jí Spolková země Severní Porýní-Vestfálsko propůjčila cenu za hudbu.

Karolina Balková - soprán

Pochází z muzikantské rodiny, hudbě se věnuje již od šesti let, kdy začala nejprve hrát na housle a poté v deseti letech zpívat na ZUŠ.

V letech 1998–2004 navštěvovala Konzervatoř v Plzni (prof. Kotnauerová, doc. Luhanová). V době studií se zúčastnila pěveckých kurzů M. Martinčekové (Slovensko), Romana Janála (Česká republika), Edity Randové (Německo, Česká republika). V rámci studií vystupovala s Plzeňskou filharmonií a zúčastnila se několika pěveckých soutěží. V letech 2000–2003 byla členkou Opery Mozart a –2006 byla členkou souboru Státní opery Praha. Po ukončení studia zdokonalovala pěveckou techniku u Mariny Vyskvorkiny. V roce 2006 byla semifinalistkou Mozartovy pěvecké soutěže v Praze. V současné době se věnuje pedagogické a koncertní činnosti. Na pěvecké technice pracuje od roku 2006 s Editou Adlerovou. Disponuje koloraturním sopránem a v jejím repertoáru najdeme převážně starou hudbu, díla W. A. Mozarta, V.Belliniho, G. Donizettiho a mnoha dalších skladatelů.

Radka Volfová – mezzosoprán

Po absolvování gymnázia v Praze začala studovat 2. lékařskou fakultu. Tehdy ji víc zaujal klasický zpěv a opera a po dvou letech lékařskou fakultu opustila. V roce 1997 nastoupila na konzervatoř v Plzni, kde studovala zpěv a housle, později violu. Absolvovala v roce 2003. Během studií účinkovala na mnoha koncertech pořádaných konzervatoří i mimo ni, včetně vystoupení s Plzeňskou filharmonií a koncertu v rámci festivalu mladých talentů v Karlových Varech v roce 2001. Jako violistka spolupracovala s několika orchestry (Plzeňská filharmonie, Orchestr Divadla J. K.Tyla v Plzni, Český národní symfonický orchestr). Po konzervatoři ji život odvedl na rok do Španělska, kde se kromě jazyka setkala i se španělskou a baskickou hudbou a tu okamžitě zařadila do svého repertoáru. Nyní žije opět v Praze, pokračuje ve studiu zpěvu se svojí profesorkou, spolupracuje s několika klavíristy a koncertuje.

K nejvýznamnějším vystoupením určitě patří samostatný recitál v rámci festivalu Dvořákova Hudební Nelahozeves v září 2004, tentýž rok spoluúčinkování s pianistou Marianem Lapšanským na festivalu Dvořákův Podzim v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, v roce 2005 koncertní turné zakončené koncertem v Großer Saal Brucknerhausu v rakouském Linzi s orchestrem Die Oberoesterreichische Jugendsinfonieorchestra pod vedením dirigenta Giuseppe Manciniho, kde zpívala Biblické písně Antonína Dvořáka.

Pravidelně se účastní mistrovských a interpretačních pěveckých kurzů pod vedením takových osobností jako jsou například Jadwiga Gadulanka (Polsko), Eva Randová (Německo/Česká republika), Magdalena Blahušiaková (Slovensko), Irina Kondratěnko (Česká republika) aj.

Její koncertní repertoár zahrnuje skladby od baroka po současnost – díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, R. Schumanna, F. Schuberta, J. Brahmse, A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, S. Rachmaninova, S. Prokofjeva, L. Janáčka, B. Martinů, A. Coppelenda a dalších. Z operní tvorby se zatím věnovala převážně dílům francouzské a ruské opery, v současné době zpívá operní tvorbu W.A.Mozarta a G.Rossiniho.

Přemysl Kšica – varhany

Narodil se v roce 1981 v hudební rodině v Praze. Základy klavírní hry obdržel na ZUŠ a při soukromém studiu u prof. Milady Borové. Po maturitě na gymnáziu nastoupil na Pražskou konzervatoř, kde se věnoval studiu hry na varhany ve třídě prof. Josefa Popelky (klavír pod vedením prof. J. Holeni a prof. J. Macharáčkové). V současné době pokračuje ve studiu varhanní hry pod vedením prof. J. Popelky na AMU v Praze. Studiu varhanní improvizace se věnoval též u prof. Jaroslava Vodrážky (nyní u Doc. Jaroslava Tůmy).

Aktivně se zúčastnil řady varhanních kurzů doma i v zahraničí pod vedením vynikajících zahraničních varhaníků (Martin Sander, Olivier Latry, Günter Kaunzinger).

Dvakrát získal cenu za improvizaci na soutěži v Opavě. V roce 2004 získal 3.cenu na mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Lublani a v roce 2005 druhé místo na Varhanní soutěžní přehlídce v Mostě.

V Praze působí jako varhaník chrámu Panny Marie Sněžné a pedagogicky jako moderátor duchovní hudby. Pravidelně spolupracuje též s celou řadou hudebních těles.

Občanské sdružení Laterna medica

Je spolek studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2. LF UK) v Praze a mladých lékařů, převážně absolventů 2. lékařské fakulty a pracovníků Fakultní nemocnice v Motole. Laterna medica vznikla na jaře 2004 na základě předchozích aktivit studentů 2. LF UK v jiných organizacích a navázáním na zkušenosti a pokračováním v dříve realizovaných projektech. Během dalších dvou let organizace vyprofilovala své cíle, jimž částečně uzpůsobila svou činnost v projektech přímo vázaných na 2. lékařskou fakultu a jí přínosných. Toto se postupně odrazilo ve všech třech jejích dlouhodobých programech, asi nejvíce v tom kulturním stejnojmenně nazvaném Laterna medica.

V dalších dvou programech – vzdělávací program Šafránek a program Bridging Gaps – jde o vytváření fóra pro diskusi a hlubší poznání souvislostí mezi medicínou a dalšími oblastmi – ekonomickou, kulturní a sociální a na základě toho cílenou vlastní činností. Všechny tři programy poskytují nejen organizaci, ale dle zájmu v podstatě všem studentům 2. LF UK, prostor pro realizaci dílčích projektů prospěšných znevýhodněným nebo potřebným – lidem s diagnózou roztroušené sklerózy (sclerosis multiplex), uprchlickým dětem – ale i projektů pro samotné studenty 2. LF UK.

Organizace spolupracuje s dalšími studentskými spolky, organizacemi a institucemi dle cílů své činnosti, od roku 2007 je rovněž součástí Evropské asociace studentů lékařství (www.emsa-europe.org).

Z uskutečněných a probíhajících projektů:

 • Gruppen MS fest 2005, Gruppen MS fest 2006 – rockový festival ve spolupráci s HTF UK pro studenty, pacienty s RS a uprchlíky na území ČR
 • Předpromoční ples 2. lékařské fakulty 2006 na parníku Čechie
 • Tisíce duší zpívá v srdci Tvém - tři koncerty pro RS během křesťanských svátků

 • Buddy systém 2. LF UK – pro zahraniční studenty

 • Z cyklu samostatných diskusí – „Pacienti s roztroušenou sklerosou za branami nemocnic – role neziskového sektoru a občanské pomoci“
 • Burzy učebních materiálů pro 2. LF UK
 • Elektronický EKG atlas nativních scanů pro studenty lékařství a mladé lékaře (v realizaci)
 • Pěvecký sbor 2. lékařské fakulty