Buddy systém na 2. LF

Laterna Medica Vám nabízí možnost zapojit se do buddy systému a získat tak nové přátele a možnost konverzace v cizím jazyce.

Buddy sytém: v rámci buddy systému je každému zahraničnímu studentovi přidělen jeden český student – buddy. Český buddy pomáhá zahraničnímu studentovi s problémy během prvních týdnů v Praze, především s překonáváním jazykových bariér, orientací v Praze a na univerzitě a s administrativními záležitostmi spojenými s jeho příjezdem a pobytem. Existuje řada důvodů, proč se přihlásit do buddy systému:

  1. možnost konverzace v cizím jazyce,
  2. získání nových přátel,
  3. navázání kontaktů do zahraničí,
  4. přímý kontakt s cizí kulturou
  5. a v neposlední řadě případné zvýhodnění při výběrovém řízení na zahraniční stáže (je v jednání).

Povinnosti buddyho: se studentem navázat kontakt,vyzvednout ho na místě příjezdu, ukázat mu kolej, doprovodit ho do školy, vyřídit potřebné formality na příslušném oddělení, vysvětlit fungování menzy, knihovny a počítačů, pomoci s vyřizováním ISIC, průkazu na MHD atd., poskytnout základní informace týkající se života a orientace v Praze v případě potřeby pomoci zahraničnímu studentovi v dalších záležitostech.

Jak často se budete stýkat v průběhu semestru záleží čistě jenom na dohodě mezi Vámi a vaším zahraničním studentem. Samozřejmě ve Vašem vlastním zájmu je vidět se s ním co nejvíce, zvláště pokud si chcete procvičit cizí jazyk nebo získat kontakty v zahraničí. Taktéž je věcí slušnosti poskytnout zahraničnímu studentovi pomoc či radu v případě potřeby.

Buddy systém dává dohromady dva lidi. Lidé jsou různí a podle toho také vypadá vztah, který spolu naváží. Stává, se že někdy si se svým buddiekem nepadneš do oka. I tak je dobré dodržovat zásady slušného chování. Nemusejí se z vás stát přátele na celý život, stačí, když se buddiek bude dobře cítit po příjezdu do Prahy. I tak se ale zkuste setkat i během semestru, třeba na akcích Laterny Medicy, nebo sami v hospodě, na výstavě, při sportu,…

Způsob přidělování: Studenti se přidělují podle jazykových preferencí, preference zemí, párování holka/kluk a event. společné zájmy buddieků. Napište nám,jakými jazyky hovoříte a kterého studenta byste upřednostnili. Napište co nejdříve, studentů zase až tolik není.

Další informace na e-mailu laternamedica@lfmotol.cuni.cz, nebo na stránkách Laterny Medicy. Rádi přivítáme Vaši aktivní účast na našich programech.

Kristína Pletková, Laterna Medica