Poznejte studenty Erasmu přijíždějící do Motola

Laterna Medica Vám nabízí možnost zapojit se do buddy systému a získat tak nové přátele a možnost konverzace v cizím jazyce.

pondělí 1. října v 11.00 se v konferenční místnosti v budově děkanátu 2. LF (přízemí, před velkou posluchárnou) koná setkání děkana s letošními studenty programu Erasmus, kteří přijeli na naši fakultu. Čeští studenti jsou též velmi vítáni. Je to pro Vás šance seznámit se zahraničními studenty, stážujícími u nás v rámci Erasmu.

Ve 12.30 pak bude následovat provedení Erasmus studentů fakultou, sraz je ve 12.30.

úterý 2. října pak od 18. hodiny proběhne přátelské posezení s Erasmus studenty v klubu U Vojáka.

Přijďte pomoci Erasmus studentům na naší fakultě!

Kristína Pletková, Laterna Medica