Slasti a strasti studia medicíny

Sociálními sítěmi se ke mně dostal odkaz na jeden zajímavý blogový příspěvek, který už má tedy dnes i pokračování. Je to myslím zajímavé čtení nejen pro studenty medicíny, ale i ti, kteří se ještě pro tuto dráhu teprve rozhodují. A shodou okolností je autorkou absolventka 2. lékařské fakulty UK:

A pak je tu jeden aktuální článek o nedostatku lékařů a tomu, co s tím stát chce dělat...