Lékařské knihy pro mediky

Lékařská fyziologie, Stanislav Trojan a kol., Grada 2003. - 300 Kč.
Speciální farmakologie, Sixtus Hynie, 8. dílů, UK Praha 2000. Dohromady všech 8. dílů 300 Kč
Speciální patologie, Skripta 1 až 3. díl, Kolektiv autorů, UK Praha 2004. - Vše za 150 Kč
Obecná patologická fyziologie, Emanuel Nečas, UK Praha 2004. - 100 Kč.
Patologická fyziologie orgánových systémů 1 a 2 část, Emanuel Nečas, UK Praha 2004. - oba dohromady 150 Kč.
Přehled lékařské fyziologie, William F. Ganong, Lange medical book 1999. - 400 Kč.
Velký lékařský slovník 3 vydání, Martin Vokurka, Jan Hugo a kol., Maxdor Jesenius 2003. - 100 Kč
Biochemie pro studující medicíny 1 a 2 díl, Ledvina, Stoklasová, Cerman, UK Praha 2004. - oba dohromady 150 Kč.
Harperova biochemie, Robert K. Murray, Lange medical book 2002. - 400 Kč
Speciální chirurgie, Miroslav Zeman, Galén 2004. - 500 Kč.
Chirurgická propedeutika, Miroslav Zeman, Grada 2003. - 150 Kč
Obecná psychiatrie, Jaroslav Bouček a kol., Skripta UPOL 2003.
Speciální psychiatrie, Jaroslav Bouček a kol., Skripta UPOL 2006.
Speciální psychiatrie, Petr Zvolský a kol., Skripta UK Praha 2005.
všechny 3 knihy psychiatrie 150 Kč.
Základy gynekologie a porodnictví pro posluchače lékařské fakulty, Milan Kudela a kol., Skripta UPOL 2008. - 100 Kč
Soudně lékařská a medicínsko právní problematika v praxi, Jiří Štefan, Jan Mach, Grada 2005. - 100 Kč.
Všeobecné praktické lékařství, Bohumil Seifert, Václav Beneš, Galén 2005. - 100 Kč
Přehled embryologie člověka v obrazech, Jiří Malínský, Václav Lichnovský, Skripta UPOL 2003. - 50 Kč
Kapitoly z lékařské etiky, Kateřina Ivanová, Robert Klos, Skripta UPOL 2004. - 50 Kč
Propedeutika sociálního lékařství, Ivan Gladkij, Zdenka Koldová, Skripta UPOL 2005. - 50 Kč
Urologie, Ivan Kawaciuk, H & H 2000. - 100Kč.
Léčba onemocnění čelistního kloubu, Vladimír Machoň a kol., Grada 2008. - 50 Kč
Základy histologie, L. Carlos Janqueira, Jose Carneiro, Robert O. Kelley, Lange medical book 1999. - 300 Kč.
Neurologie pro studium i praxi, Seidl, Obenberger, Grada 2004. - 200 Kč.
Otorinolaryngologie, Hybášek, Vokurka, UK Praha 2006. - 100 Kč.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků, Uherek, Grada 2008. - 100 Kč
Imunitní systém, informace pro každého, Ferenčík, Rovenský, Shoenfeld, Maťha, Grada 2005. - 100 Kč
Klinická imunologie, Krejsek, Kopecký, Nucleus HK 2004. - 500 Kč
Preklinická pediatrie, Lebl, Provazník, Hejcmanová, Galén 2003. - 250 Kč
Pediatrie, Hrodek, Vavřinec, Galén 2002. - 500 Kč
Diabetologie, Škrha, Galén 2009. - 400 Kč
Lékařská mikrobiologie obecná, Miroslav Votava, Neptun 2001. - 100 Kč

Kontakt: 
ajulin.ajulin@seznam.cz