1. LF

Volby do akademického senátu

A je to opět tady, volby. Pokud se vás to tentokrát týká, pravděpodobně se na vás informace o volbách již dávno valí ze všech možných směrů. Přesto jsem se ale rozhodl bazální informace uveřejnit i zde, aby i ti nejvíce nevšímaví mohli splnit svoji občanskou (nebo spíše studentskou) povinnost. Vyražte k urnám a hoďte si lístek. Lepší urna s lístky, než jednou s vašimi pracovními neúspěchy. :-)

Tentokrát do akademického senátu. Na 2. lékařské fakultě se v úterý 27. a středu 28. listopadu 2007 volí zástupci do Akademického senátu Univerzity Karlovy, konkrétně dva zástupci z řad vyučujících a dva zástupci z řad studentstva. Čtyři šťastlivci, kteří projdou selekcí akademické obce pak budou odsouzeni k hájení zájmů 2. lékařské fakulty na půdě univerzitního senátu. Kandidáti už byli zvoleni v prvním, návrhovém kole – o koho jde se můžete dočíst na stránkách 2. LF.

Na 1. lékařské fakultě se také volí, tentokrát v úterý 4. a středu 5. prosince 2007. V tomto případě jde o „lokálnější“ volby – do senátu 1. lékařské fakulty. Kandidátů je trochu více a více bude i zvolených (je to přeci největší lékařská fakulta v republice). Odkazy na některé kandidáty a jejich programy naleznete například na spřízněných stránkách www.lf1.cz.

A kdo nepřijde k volbám, ať pak neremcá, až se mu pak něco v chodu fakulty či univerzity nebude líbit. Volte dobře…

Syndikovat obsah